WMS

Het ‘AGV-International WMS’ is een softwaresysteem dat het volledige beheer van de voorraad in het magazijn uit handen neemt. Met deze software worden fouten verholpen en zijn magazijnen verzekerd van een zo efficiënt mogelijke strategie. Het systeem denkt mee over de indeling en de verwerking van alle inkomende en uitgaande goederen. Het ‘AGV-International WMS’ is standaard uitgerust voor drie activiteiten: inslag, opslag en uitslag.

Uw voordelen

• Realtime inzicht in uw operatie en orderstroom
• Verhoogt het serviceniveau naar uw klanten
• Snellere facturatie, betere cashflow
• Efficiency verhogend
• Besparing op de administratiekosten
• Realtime inzicht in voorraden
• Track & Tracing
• Automatische signalering ten behoeve van aanvullen grijpvoorraad
• Goederenregistratie middels barcode of RFID
• Koppeling met ERP en TCS systemen
• Public Warehousing

Wie is AGV International?

Proceskosten verlagen door inzetten van AGV’s

Veel bedrijven met logistieke of productielogistieke processen worstelen met de vraag: is een AGV-oplossing het antwoord? Of: hoeveel kan er worden bespaard door de inzet van AGV-oplossingen?

AGV mogelijkheden

  • Eenvoudig van A naar B
  • Volledig automatisch magazijn
  • Dual Drive+ oplossingen
  • Op maat AGV-systemen

Automatiseren

Het warehouse is voor veel bedrijven het centrum van de organisatie. Daarom is het uiterst belangrijk dat de goederenstroom op een zo efficiënt mogelijke wijze wordt beheerd. Omdat het vaak gaat over het optimaliseren van zeer complexe processen zijn deze bij uitstek geschikt voor verregaande automatisering.

Het ‘AGV-International WMS’ is standaard een maatwerkoplossing die ervoor zorgt dat er kosten worden bespaard en efficiency verhogend werkt. Bovendien geeft het een kwaliteitsinjectie aan het gehele proces!